Thủ tướng yêu cầu xử lý theo 2 phương án: phương án 1 do Tập đoàn dầu khí (PVN) đề xuất một số cơ chế đặc thù; phương án 2 giải quyết theo một gói tài chính cụ thể do cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Thủ tướng yêu cầu phân tích kỹ ưu điểm, nhược điểm của 2 phương án này.

Thủ tướng cũng lưu ý phải giải quyết những khó khăn do tác động của dự án với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; trước mắt PVN nghiên cứu giải quyết ngay các chế độ, chính sách theo quy định từ nguồn hợp pháp. Về lâu dài, PVN nghiên cứu, đề xuất giải pháp căn cơ trong quá trình thực hiện dự án.Thủ tướng giao Phó thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tồn đọng, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền, những nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Thủ tướng nêu rõ quan điểm bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không có động cơ cá nhân, mục đích xấu, không tham nhũng, tiêu cực trong quá trình xử lý.

Nguồn: thanhnien