Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetExists($k) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 309

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetGet($k) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 317

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetSet($k, $v) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 301

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetUnset($k) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 313

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 328

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 339

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 350

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 362

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 375

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/bdthemes-prime-slider-lite/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 389

Deprecated: Creation of dynamic property Essential_Addons_Elementor\Pro\Classes\Plugin_Updater::$beta is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/essential-addons-elementor/includes/Classes/Plugin_Updater.php on line 45

Deprecated: Creation of dynamic property Essential_Addons_Elementor\Classes\Elements_Manager::$css_print_method is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Classes/Asset_Builder.php on line 87

Deprecated: Creation of dynamic property Essential_Addons_Elementor\Classes\Elements_Manager::$js_print_method is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Classes/Asset_Builder.php on line 88

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$options is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 26

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$sitemap_preload is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 27

Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/loop-builder/module.php on line 200

Deprecated: Creation of dynamic property ElementsKit\Libs\Updater\Edd_Warper::$beta is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/elementskit/libs/updater/edd-warper.php on line 45

Deprecated: Creation of dynamic property Elementor\ElementsKit_Extend_Advanced_Tooltip::$url is deprecated in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-content/plugins/elementskit/modules/advanced-tooltip/extend-controls.php on line 6
Giới Thiệu – Công ty CP Malblue
Edit

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /var/www/vhosts/malblue.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078

Giới thiệu

Malblue bao gồm Công ty Cổ phần Malblue và các đơn vị thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo thành một hệ thống kinh doanh hợp nhất.

Công nghệ tiên tiến và giải pháp sáng tạo

Lợi ích của khách hàng là mối quan tâm hàng đầu

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội

Coi trọng sự hợp tác và tôn trọng sự khác biệt

Chúng tôi làm gì

Thúc đẩy và dẫn dắt các hoạt động thân thiện môi trường và có ích cho xã hội

Eco Friendly

Chiến lược của chúng tôi là ngày càng đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực kinh doanh bảo vệ và cải thiện môi trường, giúp ích cho quá trình kiến tạo một xã hội thịnh vượng và văn minh, bảo vệ và phát triển kế sinh nhai bền vững cho các vùng miền.

Cách Malblue làm

Các nguyên tắc chủ đạo

Giá trị

Ngày càng nâng cao giá trị của nhà đầu tư

Thay đổi

Đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng

Nguồn lực

Duy trì và phát triển nhân sự có kinh nghiệm và trình độ cao

Tuân thủ

Tuân thủ luật pháp và tôn trọng lợi ích cộng đồng

cty cp malblue

Lịch sử

Thành lập mới năm 2016, trên cơ sở sáp nhập một số doanh nghiệp, Malblue đã có bước phát triển mạnh mẽ trong một khoảng thời gian không dài. Từ hoạt động đầu tiên là dịch vụ du lịch, giờ đây các hoạt động kinh doanh đã mở rộng ra nhiều ngành nghề khác nhau.

Với chiến lược phát triển khác biệt, quy mô của Công ty được mở rộng nhanh chóng gấp nhiều lần so với ban đầu và thương hiệu malblue đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kết hợp với các đối tác chiến lược có bề dầy lịch sử, chúng tôi đã bắt nhịp và vượt qua những thách thức, biến động của thị trường. Các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp của chúng tôi cung cấp cho khách hàng chứa đựng những kinh nghiệm và kỹ năng của hàng thập kỷ phát triển.

Nguồn lực

Ban lãnh đạo

Chúng tôi tin tưởng rằng các kết quả có được là nhờ sự hợp tác giữa các thành viên Ban lãnh đạo và giữa Ban lãnh đạo với các đội ngũ nhân sự. Hàng ngày, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của chúng tôi đưa ra các quyết định giúp chúng tôi có được những ý tưởng mới, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, tạo ra các giá trị lâu dài cho các cổ đông và đóng góp cho cộng đồng.

Managers at work
Company CEO busy talking on phone
Hệ thống

Quản trị công ty

Quản trị tốt là điều cần thiết để tạo ra khả năng tồn tại lâu dài của hoạt động kinh doanh và sự phát triển kinh tế của cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Chương trình quản trị công ty của Malblue đảm bảo chúng tôi phục vụ lợi ích của cổ đông và các bên liên quan khác với các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm, tính chính trực và tuân thủ mọi luật lệ. Các tiêu chuẩn này được hướng dẫn bởi Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, Ban Kiểm soát của chúng tôi, những bộ phận này làm việc để giám sát các hoạt động, hiệu suất và đảm bảo sự tuân thủ các chính sách quản trị của công ty.

Trên 10 năm kinh nghiệm

Thực hiện dự án